Welkom

De Handwijzer is een gespreksgroep die bestaat uit mensen die naar een innerlijk-tevreden alcoholvrij leven streven en deze levenshouding willen delen met anderen op basis van ervaring, kracht en hoop. De Handwijzer werkt binnen de schoot van AA Vlaanderen en onderhoudt de tradities alsook het 12-stappenplan van de AA.
Iedereen die oprecht verlangt om op te houden met drinken, is van harte welkom op de vergaderingen van onze groep die doorgaan elke dinsdag om 20.30h in de Jongensschool, Houwaartstraat 288 te Schoonderbuken.
De naam De Handwijzer verwijst enerzijds naar de locatie waar onze afdeling is ontstaan toen 8 leden van bestaande AA afdelingen in april 2013 besloten om een nieuwe groep op te richten met een verfrissende aanpak gebaseerd op de hedendaagse realiteit. De Handwijzer werkt zowel met de traditionele waarden van AA als met actuele thema’s, gebruikmakend van de huidige technologische middelen. Anderzijds verwijst De Handwijzer symbolisch naar de juiste richting die wij uit willen met ons nieuw leven.